1992_134_banner_svenska.jpg
2012_20.jpg
1999_16.jpg
1992_134_banner_svenska.jpg

Delett


SCROLL DOWN

Delett


Jag behöver fortfarande din hjälp!

- Lill-Bässen  

 

Fiskars museum har en ambitiös målsättning restaurera Finlands äldsta smalspåriga ånglok och att skapa ett nytt museijärnvägskoncept i Fiskars med tillhörande lärmiljö. Genom projektet vill vi lyfta fram en unik bit industrihistoria.

Färska hälsningar från Lillbässen!

Först vill vi tacka våra bidragsgivare och alla privata människor som deltog i insamlingskampanjen på www.kulttuurilahja.fi år 2017. Tack vare er håller projektets första del på att förverkligas med full fart. Lillbässen mår bra! Lokets restaurering och reparation närmar sig sitt slut. Lokets resturering blir klar redan under pågående år och Lillbässen återvänder förhoppningsvis tillbaka till Fiskars år 2020, då lokstallet förväntas stå klart och järnvägsbyggandet påbörjas. Också lärmiljön byggs upp stegvis från och med år 2020.

Vi behöver fortfarande er hjälp! Du kan stöda projektet till exempel genom att köpa bässen-produkter i Fiskars museums museibutik eller genom att bli museivolontär.

2012_20.jpg

deltva


deltva


Kärlek och ånga tum för tum

Namn Lill-Bässen
Importör Axel von Knorrings Tekniska Byrå
Tillverkare Krauss & Co. München Saksa
Tillverkningsnummer 2517
Tillverkningsår 1891
I trafik 1891-1952
Arbetstryck 11 atö
Ångpannans volym 0,6 m³
Eldstadsyta 9,97 m²
Hästkrafter ca 30
Spårbredd 750 mm
Banans längd n. 5,5 km

Fiskars museums föremål nr.1174

 

HISTORIEN OCH FRAMTIDEN I KORTHET

År 1890 började en smalspårig järnväg att byggas mellan Fiskars bruk och Skuru. I augusti år 1891 körde det splitternya ångloket från Krauss & Co. sin jungfruresa, loket som senare kom att bli känt som Lill-Bässen.

Till tåget hörde både gods- och personvagnar. På banan upprätthölls regelbunden trafik med två turer dagligen. Både ortsbor och besökare i Fiskars bruk fick åka med Lill-Bässen.

Sista gången Lill-Bässens ångvissla hördes var i radion den 4 oktober 1952. Efter att arbetet tog slut i Fiskars fick Lill-Bässen ännu ersätta loket i Åminnefors men hamnade sedan på den stora skrothögen vid Martinverket. Därifrån räddades loket år 1959 till Fiskars museum.

Mellan åren 1959-2016 stod Lill-Bässen utomhus i Fiskars bruk. Loket var oskyddat vilket ledde både till rost och skadegörelse. Nu har Lill-Bässen flyttats inomhus och restaureringen är på slutrakan.

Projektet Rädda Bässen förverkligas i ett tätt samarbete med Fiskars Abp som förvaltar fastigheter och mark i Fiskars bruk. Finlands järnvägsmuseum stöder projektet genom specialkunskap om ånglok, restaurering och järnvägar. Väylä (tidigare Trafikverket och NRC (Tidigare VR-track) ger Rädda Bässen projektet sakkunnigråd gällande bana och järnvägstrafik.

Projektet är indelat i fyra etapper

1. Återställande av lokets ursprungliga utseende och funktioner samt att sätta det i körskick. Restaureraren Juha-Pekka Viitanen har erfarenhet av ångmaskiner och arbetsplanen har utarbetats i samarbete med Finlands Järnvägsmuseum och Fiskars museum. Han använder traditionella material, hantverksfärdigheter samt upprätthåller traditionen att restaurera ångmaskiner med gamla verktyg, vilka ursprungligen kom från SJ:s maskinverkstad. Modulens hela finansiering (85 000 €) är försäkrad 2017–2019.

2. Byggande av passagerarvagnar i anslutning till det lilla loket enligt tidsenliga modeller. Vid planeringen beaktas användarnas olika behov och vår målsättningen är att skapa Finlands första tillgängliga museijärnväg. Träkorgarna byggs i samarbete med volontärer vid Fiskars bruk på färdiga underreden för att skapa en distinkt ”Fiskars-design”, som passar in i bruksmiljön. Modulens hela finansiering på 60 015 € har beviljats 2018 . Vagnarna byggs sannolikt 2019–2020.

3. Byggandet av museijärnvägen förverkligas enligt nuvarande planerna åren 2020–2021. Loket kommer att trafikera på en bana som är ca 1,8 km lång mellan Fiskars övre och nedre bruk. Ett lokstall för lok och vagnar anläggs vid Fiskars övre bruk i samarbete med Fiskars Abp. I arbetet beaktas museiområdets och kulturarvets tillgänglighet utgående från kundens behov.

4. Skapandet av en lärmiljö som knyter ihop museets befintliga utställningar med museijärnvägen och lokstallet. Lärmiljön (Personal Learning Environment) som produceras åren 2019-2020 lyfter fram Finlands industrihistoria på ett besökarvänligt sätt. Innehållet är riktat till besökare i alla åldrar. Målsättningen är förmedla kunskap både med hjälp av modern teknik och genom aktiviteter anknutna till traditionella hantverk. Delfinansiering 50 000 € beviljades av Svenska Kulturfonden år 2019.

Det av Fiskars museum administrerade projektets professionella planering och framgång syns av det faktum, att tre av de fyra helheter redan nu har fått full- eller delfinsiering. Av helhetsbudgeten har redan över 50 % uppnåtts, vilket vi tackar våra stödorganisationer och finansiärer för!

Projektet Rädda Bässen förverkligas i ett tätt samarbete med Fiskars Abp som förvaltar fastigheter och mark i Fiskars bruk. Finlands järnvägsmuseum stöder projektet genom specialkunskap om ånglok, restaurering och järnvägar. Väylä ger Rädda Bässen projektet sakkunnigråd gällande bana och järnvägstrafik.

Projektplanering och administration

Projektplanerare Kenneth Silver Kenneth.Silver@fiskarsmuseum.fi.

1999_16.jpg

deltre


deltre


Stig på – och bli museivolontär!

 

Nu kan du vara med och förverkliga den smalspåriga museijärnvägen i Fiskars bruk eller delta i Fiskars museums övriga volontärverksamhet.

Volontärverksamheten startades år 2018 tackvare Museiverkets projektunderstöd för Europeiska temaåret för kulturarv. År 2018 inspirerades vi genom resor till bl.a. Järnvägsmuseet i Hyvinge, Kärkelä bruk och Östra Södermanlands museijärnväg i Mariefred i Sverige.

Som volontär får du gratis entré till museet året runt. Du får 10% rabatt på alla produkter  i museishopen och 20% rabatt på uthyrning av lokaler. Volontärerna får ett infobrev som publiceras 5-7 gånger om året och har möjlighet att delta i museets studieresor och utflykter.

Museets volontärgrupper:

Bässens vänner - Yrkesmänniskor som stöder museet i reparation, bygge och underhåll av lokomotiv, vagnar och spår.

50-talets ungdomar - En minnesgrupp bestående av dem som levde sin barndom eller ungdom på 1950-talet träffas varje månad den första tisdagen kl. 14.45-16.00 på Café Hammarbacken

Hantverkarna - gör olika slags hantverk och umgås på tisdagar kl 18-20 i den mysiga Café Hammarbacken (Gruppen träffas inte under juli.)

“Elävöittäjät” - karaktärerna som bodde i bruket tidigare introducerar museibesökare till historia på utställningar och evenemang

Utställningsgrupp – yrkesmänniskor från olika branscher intresserade av utställnings-, samlings- och arkivarbete

Trädgårdsgrupp – visuella gröna fingrar som planerar och upprätthåller museets trädgård

Talkogrupp – museets vänner som hjälper till  i evenemang och gårdsarbete

Intresserad? Kontakta vår museipedagog Susanna
044 5752874 eller susanna.louneva(at)fiskarsmuseum.fi.
Alla deltar i aktiviteter enligt sina egna resurser.

 
 

Projektet stöds av

 
 

I samarbete

FISKARS MUSEUM Fiskars museum är ett professionellt skött museum i västra Nyland som grundats 1949. Ångloket Lill-Bässen hör till museets samling.   www.fiskarsmuseum.fi

FISKARS MUSEUM
Fiskars museum är ett professionellt skött museum i västra Nyland som grundats 1949. Ångloket Lill-Bässen hör till museets samling.

www.fiskarsmuseum.fi

FINLANDS JÄRNVÄGSMUSEUM Finlands Järnvägsmuseum är ett nationellt specialmuseum. Museet presenterar landets järnvägshistoria och är en av huvudsamarbetspartnerna i projektet Rädda Bässen   www.rautatiemuseo.fi

FINLANDS JÄRNVÄGSMUSEUM
Finlands Järnvägsmuseum är ett nationellt specialmuseum. Museet presenterar landets järnvägshistoria och är en av huvudsamarbetspartnerna i projektet Rädda Bässen

www.rautatiemuseo.fi

FOLKETS KULTURFOND Genom att understöda Kulttuurilahja som upprätthålls av Folkets Kulturfond är du med och förverkligar finländska drömmar. Genom sidan kan du understöda projekt inom kultur, vetenskap, konst och bildning.   www.kulttuurilahja.fi

FOLKETS KULTURFOND
Genom att understöda Kulttuurilahja som upprätthålls av Folkets Kulturfond är du med och förverkligar finländska drömmar. Genom sidan kan du understöda projekt inom kultur, vetenskap, konst och bildning.

www.kulttuurilahja.fi

 

Fiskars museum, Åkerraden 13 10470 Fiskars, info@fiskarsmuseum.fi

www.fiskarsmuseum.fi

Ekenäs_Energi_logo-page-001.jpg
Ekenäs_Energi_logo-page-002.jpg
OP Andelsbanken logo.png