1992_134_banner_svenska.jpg
2012_20.jpg
1999_16.jpg
1992_134_banner_svenska.jpg

Delett


SCROLL DOWN

Delett


Nu behöver jag din hjälp!

- Lill-Bässen  

 

I det kända järnbruket Fiskars bor ett litet grönsvart ånglok vid namn Lill-Bässen. Lill-Bässen är Finlands första smalspåriga ånglok som arbetade med att transportera råvaror till järnbruket och färdiga Fiskars produkter ut i världen. Under fester och högtider pyntades Lill-Bässens vagnar och både ortsbor och kändisar som Mannerheim och Bobrikoff har åkt på en tur. Efter att järnvägen lades ned har vår kära Lill-Bässe stått arbetslös utomhus i regn och rusk. Barnens kärleksförklaringar och glada stoj har hållit humöret uppe men nu har tiden kommit för oss alla att hjälpa Bässen. Lill-Bässen behöver omvårdnad så han inte åker till ånglokens himmel. Du kan hjälpa!

Rädda Bässen är Fiskars museums projekt.

  

2012_20.jpg

deltva


deltva


Kärlek och ånga tum för tum

Namn Lill-Bässen
Importör Axel von Knorrings Tekniska Byrå
Tillverkare Krauss & Co. München Saksa
Tillverkningsnummer 2517
Tillverkningsår 1891
I trafik 1891-1952
Arbetstryck 11 atö
Ångpannans volym 0,6 m³
Eldstadsyta 9,97 m²
Hästkrafter ca 30
Spårbredd 750 mm
Banans längd n. 5,5 km

Fiskars museums föremål nr.1174

 

HISTORIEN I KORTHET

År 1890 började en smalspårig järnväg att byggas mellan Fiskars bruk och Skuru. I augusti år 1891 körde det splitternya ångloket från Krauss & Co. sin jungfruresa, loket som senare kom att bli känt som Lill-Bässen.

Till tåget hörde både gods- och personvagnar. På banan upprätthölls regelbunden trafik med två turer dagligen. Både ortsbor och besökare i Fiskars bruk fick åka med Lill-Bässen.

Sista gången Lill-Bässens ångvissla hördes var i radion den 4 oktober 1952. Efter att arbetet tog slut i Fiskars fick Lill-Bässen ännu ersätta loket i Åminnefors men hamnade sedan på den stora skrothögen vid Martinverket. Därifrån räddades loket år 1959 till Fiskars museum.

Mellan åren 1959-2016 stod Lill-Bässen utomhus i Fiskars bruk. Loket var oskyddat vilket ledde både till rost och skadegörelse. Nu har Lill-Bässen flyttats inomhus och restaureringen av loket har börjat! Nu har du möjlighet att tillsammans med Fiskars museum delta i räddningsarbetet av Finlands äldsta smalspåriga ånglok.

1999_16.jpg

deltre


deltre


Stig på – rädda Bässen

 

Målsättningssumma

890 807,00 €

Rädda Bässen Projektbudget

#pelastetaanpassi

Vi vill tacka alla som deltog i insamlingskampanjen på www.kulttuurilahja.fi år 2017. Genom ert fantastiska stöd insamlades 11472 € för projektet. Pengarna går oavkortat till renoveringen av loket. Om du är intresserad att stöda projektet ekonomiskt kontakta Fiskars museum. Vi är fortfarande i behov av ekonomiskt stöd. 2019 startas nästa kampanj med fokus på järnvägen.

Nu kan du vara med och rädda vårt lands äldsta smalspåriga ånglok Lill-Bässen. Vår målsättning är att sätta loket i körskick och bygga en smalspårig museijärnväg i Fiskars med tillhörande lokstall. För att genomföra projektet behövs din hjälp!

Med Museiverkets understöd för Europeiska temaåret för kulturarv påbörjades år 2018 ett volontärprojekt vid Fiskars museum. Som ett resultat av projektet skapades flera volontärgrupper, bestående av totalt ca. 45 personer, som på olika sätt vill delta i museets verksamhet. Det gjordes resor till bl.a. Järnvägsmuseet i Hyvinge och Kärkelä bruk. På hösten 2018 gjorde vi en studie- och inspirationsresa till Östra Södermanlands Järnvägsmuseum i Mariefred i Sverige och bekantade oss med restaureringen av gammalt ångloksmaterial. Vi åkte också ångtåg och ångbåt. Det bildades olika volontärgrupper enligt de intressen av de frivilliga och museets behov.

KOM MED OCH LEV HISTORIA!

Det finns flera volontärgrupper på Fiskars museum,
som är en viktig del av museets verksamhet.

Bässens vänner - Yrkesmänniskor som stöder museet i reparation, bygge och underhåll av lokomotiv, vagnar och spår.

50-talets ungdomar - En minnesgrupp bestående av dem som levde sin barndom eller ungdom på 1950-talet träffas varje månad den första tisdagen kl. 14.45-16.00 på Café Hammarbacken

Hantverkarna - gör olika slags hantverk och umgås på tisdagar kl 18-20 i den mysiga Café Hammarbacken (Gruppen träffas inte under juli.)

“Elävöittäjät” - karaktärerna som bodde i bruket tidigare introducerar museibesökare till historia på utställningar och evenemang

Utställningsgrupp – yrkesmänniskor från olika branscher intresserade av utställnings-, samlings- och arkivarbete

Trädgårdsgrupp – visuella gröna fingrar som planerar och upprätthåller museets trädgård

Talkogrupp – museets vänner som hjälper till  i evenemang och gårdsarbete

Museets frivilliga har gratis entré till museet året runt. De får 10% rabatt på alla produkter  i museishopen och 20% rabatt på uthyrning av lokaler. Volontärer får ett infobrev som publiceras 5-7 gånger om året och har möjlighet att delta i museets studieresor och utflykter.

Intresserad? Kontakta vår museipedagog Susanna
044 5752874 eller susanna.louneva(at)fiskarsmuseum.fi.
Alla deltar i aktiviteter enligt sina egna resurser.

År 2019 har det gått 130 år sedan Finlands första smalspåriga järnväg med ånglokstrafik började byggas. Då vill vi höra Lill-Bässens ångvissla ljuda igen!

År 2020 inleds ett fortsättningsprojekt vars mål är att bygga en smalspårig museijärnväg i Fiskars bruk. Projektet förverkligar Undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 samt regeringsprogrammets centrala delområden. Till dessa hör förbättrandet av förutsättningarna för skapande arbete och produktion, olika samhällsgruppers delaktighet i vårt kulturarv, men också att grunden för kulturens livskraft byggs.

Projektet Rädda Bässen förverkligas i ett tätt samarbete med Fiskars Oyj Abp som förvaltar fastigheter och mark i Fiskars bruk. Finlands järnvägsmuseum stöder projektet genom specialkunskap om ånglok, restaurering och järnvägar. Trafikverket ger Rädda Bässen projektet sakkunnigråd gällande bana och järnvägstrafik.

Gällande projektets planering och administration kan du också kontakta projektforskare Kenneth Silver vid Kenneth.Silver@fiskarsmuseum.fi.

 

 
 

Projektet stöds av

 
 

I samarbete

FISKARS MUSEUM Fiskars museum är ett professionellt skött museum i västra Nyland som grundats 1949. Ångloket Lill-Bässen hör till museets samling.   www.fiskarsmuseum.fi

FISKARS MUSEUM
Fiskars museum är ett professionellt skött museum i västra Nyland som grundats 1949. Ångloket Lill-Bässen hör till museets samling.

www.fiskarsmuseum.fi

FINLANDS JÄRNVÄGSMUSEUM Finlands Järnvägsmuseum är ett nationellt specialmuseum. Museet presenterar landets järnvägshistoria och är en av huvudsamarbetspartnerna i projektet Rädda Bässen   www.rautatiemuseo.fi

FINLANDS JÄRNVÄGSMUSEUM
Finlands Järnvägsmuseum är ett nationellt specialmuseum. Museet presenterar landets järnvägshistoria och är en av huvudsamarbetspartnerna i projektet Rädda Bässen

www.rautatiemuseo.fi

FOLKETS KULTURFOND Genom att understöda Kulttuurilahja som upprätthålls av Folkets Kulturfond är du med och förverkligar finländska drömmar. Genom sidan kan du understöda projekt inom kultur, vetenskap, konst och bildning.   www.kulttuurilahja.fi

FOLKETS KULTURFOND
Genom att understöda Kulttuurilahja som upprätthålls av Folkets Kulturfond är du med och förverkligar finländska drömmar. Genom sidan kan du understöda projekt inom kultur, vetenskap, konst och bildning.

www.kulttuurilahja.fi

 

Fiskars museum, Åkerraden 13 10470 Fiskars, info@fiskarsmuseum.fi

www.fiskarsmuseum.fi